Uyurken İngilizce (speaking club) – 444 5 486 Alta Eğitim

Uyurken İngilizce (speaking club) – 444 5 486 Alta Eğitim.Günümüzde çok insan acele İngilizce öğrenmek istemektedir. Acele İngilizce öğrenmek isteyen insanların birbirinden farklı sebepleri vardır. İş dünyasında İngilizce artık çok fazlasıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle iş adamları ve bu alanın mensupları acele İngilizce öğrenmenin yollarını aramaktadırlar. Uzun vadeli kurslarda İngilizce öğrenmeyi bir türlü başaramamış olan insanlar da acele İngilizce öğrenmek için çabalamaktadır.

Acele İngilizce öğrenmek isteyen bir başka kısım ise zamanı olmayan ve klasik eğitim kurslarına bu nedenle devam etmek istemeyen insanlardır. Acele İngilizce öğrenmek isteyenlerin bir kısmı bu konuda karamsarlık yaşamaktadır. Çünkü acele İngilizce öğrenilemeyeceği çevrelerindeki bazı insanlar tarafından kendilerine söylenmektedir. Acele İngilizce öğrenmek insanların yapması gereken ise Alta Eğitim Danışmanlık ile tanışmaktır. 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim Danışmanlık bu tipte olan insanların sorununu çok kısa zaman dilimi içerisinde çözecektir.

5 günde İngilizce programında değişik seviyelerde İngilizce öğrenmek için garanti verilmektedir. 5 günde İngilizce programında verilen değişik seviyelerde İngilizce öğrenme garantisi başka kurumlarda verilmemektedir. 5 günde İngilizce programı öncesinde Alta Eğitim Danışmanlık tarafından birey üzerinde testler gerçekleştirilmekte ve bireyin 5 günde İngilizce programı sonrasında geleceği nokta kendisine yazılı olarak verilmektedir. 5 günde İngilizce programına katılan birey bu sayede neye ne kadar para ödediğini de bilmektedir. 5 günde İngilizce programına katılan ve hiç İngilizce bilmeyen insanlar belirtilen sürenin sonuna gelindiğinde İngilizce konuşmaya başlamaktadır. 5 günde İngilizce programına değişik seviyelerde İngilizce bilen insanlar da katılmakta ve İngilizcelerini geliştirmektedirler. 5 günde İngilizce programı belirli bir yaşın üzerindeki insanlara uygulanmaktadır. Acele bir şekilde İngilizce öğrenmeye ihtiyacı olanlar 5 günde İngilizce programı için Alta Eğitim Danışmanlık’a başvurmaktadır. Çünkü Alta Eğitim Danışmanlık izledi politika ve referanslarıyla insanlara güven vermektedir. 5 günde İngilizce programı başta iş dünyasının mensupları olmak üzere çok sayıda insanın İngilizce sorununu tamamen çözmüştür. Kısaca 5 günde İngilizce programı Türkiye’deki dil eğitimine yeni bir soluk ve çok büyük yenilikler getirmiştir. 5 günde İngilizce programı sayesinde artık herkesin İngilizce öğrenmesi mümkündür ve İngilizce öğrenilecek süre de oldukça kısadır.

Kısa süreli dil eğitiminde Türkiye’nin en önemli programı olan 5 günde İngilizce programı Alta Eğitim Danışmanlık tarafından uygulanmaktadır. Alta Eğitim Danışmanlık, programı 2001 yılında Türkiye’ye bir Avrupa ülkesi olan Almanya’dan getirmiştir. Türkiye’deki dil eğitimi üzerine bir araştırma yapan Alta Eğitim Danışmanlık bir eksiklik olduğunu görmüş ve eksikliği giderme adına Avrupa’da çalışmalarına başlamıştır. Alta Eğitim Danışmanlık Almanya’da 5 günde İngilizce programı ile tanışmış ve programı Türkiye’ye getirmiştir. Alta Eğitim Danışmanlık ile tanışan binlerce insan İngilizce sorununu tamamen çözmüştür. Alta Eğitim Danışmanlık Türkiye’deki dil eğitiminde yeni bir çığır açmış aylarını vermesine rağmen İngilizce öğrenemeyen insanların da İngilizce öğrenmesini sağlamıştır.

5 günde İngilizce programı belirtilen süre içerisinde bireylerin İngilizce öğrenmesini sağlamak için 2001 yılında ülkemize getirilmiştir. İlk önce Bulgaristan’da ortaya çıkan ardından da Avrupa’ya gelen 5 günde İngilizce programı uygulandığı her ülkede başarılı olmuş bu sürecin ardından Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. 5 günde İngilizce programı Türkiye’ye getirilmesinin akabinde sadece büyük şirket çalışanlarının üzerinde uygulanmış başarı sağlanmasının ardından da bireylerin talebi ile karşılaşmıştır. 5 günde İngilizce programına katılacak insanların belirli bir yaşın üzerinde olması gerekmektedir ve tek şartta budur. 5 günde İngilizce programına katılan bireyler bu süre içerisinde tam anlamıyla dış dünyadan izole edilmektedir. 5 günde İngilizce programına katılan bireyler 4 ya da 5 kişilik guruplar oluşturmakta ve bu gurup eğitim süresince zamanlarının tamamını birlikte geçirmektedir. Gurup molalara bile birlikte çıkmakta ve kesinlikle Türkçe konuşmamaktadır. Hatta guruptaki tüm insanlara birer de İngilizce isim verilmektedir. 5 günde İngilizce programına katılanlar süre boyunca bu isimle çağrılmaktadır. 5 günde İngilizce programına katılacak kişilerin süre boyunca cep telefonu ile konuşmaların da yasaktır ve telefonlar 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim Danışmanlık’ın yetkilileri tarafından alınmaktadır. Beyin Türkçeden ne kadar uzak olursa program kapsamında uygulanan metotları o kadar daha iyi almaktadır.  5 günde İngilizce programına katılanlar bu süre içerisinde adeta bir dil kampında yaşamaktadır. Programın üçüncü gününde İngilizce rüya görenlerin sayısı da oldukça fazladır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply