Konuşturan İngilizce kursu (NLP ile ingilizce) – 444 5 486 Alta Eğitim

Konuşturan İngilizce kursu (NLP ile ingilizce) – 444 5 486 Alta Eğitim.Beş günde İngilizce programı, Alta Eğitim Danışmanlık tarafından Türkiye’ye getirilmesinin ardından çok büyük ilgi görmüştür. Beş günde İngilizce öğrenilmeyeceğini savunanlar ola dursun Beş günde İngilizce programına katılan insanlar bunun tam tersini dile getirmektedir. Çünkü beş günde İngilizce programına katılan onlarca insan ya İngilizce öğrenmiş ya da var olan İngilizcesini geliştirmiştir. Beş günde İngilizce programı bu noktada kendisini tamamen ispatlamıştır.

Türkiye’de dil eğitimi konusunda bir sıkıntı olduğu gerçektir. Nedeni ise dil kurslarının başarı ortalamalarının düşük olmasıdır. Birçok insan dil kursuna başladıktan kosa süre sonra eğitimi yarıda bırakmasıdır ki yarıda bırakmanın da nedenleri vardır. Öncelikle dil kurslarını yarıda bırakan çok insan varsa bunun sebepleri mutlak suretle sorgulanmalıdır. Bunca başarısızlığın, yarım bırakmanın, eğitimi terk etmenin nedenleri olmalıdır. Burada daha önce dediğimiz gibi ilk önce sistem sorgulanmalıdır. Dil kurslarının geneli ne yazık ki tek bir eğitim sistemini benimsemektedir. Kursa katılımdan önce tek bir seviye tespit sınavı gerçekleştirilmekte buradan çıkan sonuçlara göre de sınıflar oluşturulmaktadır. Ardından da eğitim başlamaktadır. Fakat insanların İngilizceyi konuşma yazma, telaffuz etme gibi düzeyleri birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle birbirinden farklı testlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitim de bu testlerin eşiğinde farklı bir biçimde geliştirilmelidir. Fakat ülkemizdeki dil kurslarında bu yanlışlık sürekli yapılmaktadır. Bunun yanında ezber, kara tahta ve not tutma gibi klasik yöntemler de sürekli olarak kullanılmaktadır. Bazı insanların ezberleri zayıftır, bu yönleri gelişmemiştir. Bu neden da başarısızlığın farklı bir yönü olmaktadır. İnsanlar kendilerine uymayan sisteme uyum sağlamak için çabalamaktadır. Belki de bu uyum süreci farkında olmadan gerçekleşmektedir. Birey uzun zaman kendisini sisteme adapte etmeye çalışır bu durum gerçekleşmeyince de yavaş olarak terk etme başlar. Kişi artık kurstan verim alamadığını görmeye başlar ve ter k ediş tamamen gerçekleşir. Dil öğreniminin bu denli zor hale getirilmesi beş günde İngilizce öğrenilmeyeceğini fikrini kuvvetlendirir. Oysa sıkıntı sürede değil sistemdedir. Alta Eğitim Danışmanlık tarafından uygulanan beş günde İngilizce programı klasik yöntemlerin oldukça dışındadır ve başarısının sırrı da budur.

5 günde eğitim ile İngilizce öğrenmek çoğu insan için imkânsızdır. 5 günde eğitim ile İngilizce öğrenmek belki bundan 15 yıl öncesine kadar Türkiye için mümkün değildi ama günümüzde artık 5 günde eğitim ile İngilizce öğrenmek gerçekleşebiliyor. 5 günde eğitim sayesinde İngilizce öğrenmek isteyen birçok insan da program araştırmaktadır. 5 günde eğitim dil öğrenmek isteyenleri bir hayli cezp etmektedir. Çünkü çoğu insan İngilizce için uzun zaman ayırmak istememektedir. Özellikle iş dünyası kısa zamanlı programları tercih etmektedir. Uzun zamanlı eğitim kurslarında başarılı olamayanlar öğrenmeyi gerçekleştiremeyenler, 5 günde eğitim programlarını tercih etmektedirler.   5 günde eğitim fikri çoğu insan için inandırıcı gelmemektedir ancak, bu fikre inanmayanların 5 günde eğitim ile İngilizce öğrenilmesini sağlayan programları detaylı bir şekilde incelemesi gerekir. Uzun zaman kursa giren insanların İngilizce öğrenememesi göz önüne alındığında 5 günde eğitim ile İngilizce öğreten programların çok daha detaylı incelenmesi gerekir.

İngilizcenin önemi son yıllarda artmış, bu da İngilizce öğrenmek isteyen insanların sayısının artmasına vesile olmuştur. İngilizce o denli önemli bir hale gemleştir ki çoğu insanın bu dili öğrenmek için beklemeye tahammül edememektedir. İngilizce bilmemek de çık insanın işini aksatmaktadır. Bu tipteki insanlar için ise 5 günde İngilizce programı oldukça uygundur.

5 günde İngilizce programı Türkiye’de dil eğitimi adına bir çığır açmıştır.  5 günde İngilizce programından sonra dil öğretimi çok daha kolay bir hal almıştır. 5 günde İngilizce programı sayesinde sayısız insan İngilizce öğrenmiştir. 5 günde İngilizce programı tüm Avrupa’da kendisini kanıtlamış ve Maximillian Üniversitesi’nden onay almıştır. 5 günde İngilizce programı uzun zaman emek vermesine rağmen bir türlü İngilizceyi öğrenemeyen insanlar için yeni bir umut olmuş ve bu umut da boşa çıkmamıştır. 5 günde İngilizce programı Türkiye’deki dil eğitimine yeni bir soluk getirmiş, bu konuda inanılmaz bir kolaylık sağlamıştır. 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim Danışmanlık, İstanbul’da faaliyet göstermesine rağmen programın ünü tük Türkiye’ye ye yayılmış, İstanbul dışından da programa katılmaya gelenler olmuştur. İngilizce çıtasını 5 günde eğitimle yükseltenlerin kendilerine olan güvenleri de yerine gelmiştir. 5 günde İngilizce programı kısa sürede İngilizce öğrenimini sağlaması nedeniyle oldukça fazla oranda tercih edilmektedir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply