İngilizce öğrenme seti – 444 5 486 Alta Eğitim

İngilizce öğrenme seti – 444 5 486 Alta Eğitim.Hızlı İngilizce öğrenmek isteyen insanlar ciddi bir araştırma içerisine girene kadar bu konuda pek de umut taşımamaktadırlar. Hızlı İngilizce öğrenilmeyeceğini yönelik telkinler de hiç bitmemektedir. Ancak garip olan hızlı İngilizce öğrenmek değil aylarca kurslara gidilmesine rağmen İngilizcenin öğrenilmemesidir. Hızlı İngilizce öğrenmek için doğru kurumu bulmak yeterli olacaktır. Hızlı İngilizce öğrenmek için özel metotlar gerekmektedir. Bu metotları da yine doğru eğitim kadrosunun uygulaması gerekir. Bu nedenle hızlı İngilizce öğrenme adına doğru kurumu bulmak büyük önem taşımaktadır ki Türkiye’de 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim Danışmanlık doğru adrestir. Bunu 5 günde İngilizce programına referans olan insanlar da onaylayacaktır.

5 günde İngilizce programına katılmanın tek şartı vardır ki o da belirli bir yaşın üstünde olmaktır. Bu nedenle 5 günde İngilizce programı büyüklere İngilizce programı olarak da zaman zaman anılmaktadır. 5 günde İngilizce programına katılan insanların üst yaş sınırlaması ise yoktur. 5 günde İngilizce programından daha çok iş dünyasında yer alan insanlar faydalanmaktadır. Bunun yanında tüm kesimlerden de 5 günde İngilizce programı için istekler gelmektedir. 5 günde İngilizce programı 2001 yılından bu yana ülkemizde uygulanmaktadır. 5 günde İngilizce programı ile sayısız insan İngilizce öğrenmiş durumdadır. 5 günde İngilizce programı Bulgaristan’da ajanlara dil öğretmek için geliştirilmiş ve oldukça başarılı olmuştur. 5 günde İngilizce programı daha sonra Avrupa’ya gelmiş burada Maximillian Üniversitesi tarafından incelenmiştir. Üniversite klasik yöntemlere bir buçuk yılda öğrenilen İngilizcenin 5 günde İngilizce programı ile belirtilen süre içerisinde öğrenileceğini açıklamıştır. 5 günde İngilizce programı Maximillian Üniversitesi tarafından da uygulanmaktadır. 5 günde İngilizce programı daha sonra da UNESCO tarafından desteklenmiştir. 5 günde İngilizce programı Almanya ve Türkiye’nin dışında birçok Avrupa ülkesinde de uygulanmaktadır. 5 günde İngilizce programı uygulandığı tüm ülkelerde oldukça yüksek oranda başarı sağlamıştır. 5 günde İngilizce programına katılacak insanlara farklı seviyelerde İngilizce öğrenme garantisi de verilmektedir. Bu uygulama 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı lan Alta Eğitim Danışmanlık dışında başka bir kurumda yapılmamaktadır. Ayrıca 5 günde İngilizce programına kılacak insanlara bir takım testler uygulanmakta ve bu verilerin ışığında kişilerin programın uygulanmasının ardından gelecekleri nokta kendilerine yazılı  olarak verilmektedir.

Çok hızlı İngilizce öğrenmek İngilizcenin önemini artırmasının ardından oldukça önemli hale gelmiştir. Hayatın çık hızlı yaşandığı zamanımızda insanlar dil eğitim için zaman harcamak istememektedir. Çoğu insan çok hızlı İngilizce öğrenme yoluna gitmektedir. Çok hızlı İngilizce öğrenmek isteyen insan sayısı gün geçtikçe de artmaktadır. Çok hızlı İngilizce öğrenme isteyen insanlar da doğru kurumu bulma adına arayış içerisindedir. Çok hızlı İngilizce öğrenmeyi Türkiye’de ise Alta Eğitim Danışmanlık başlatmıştır. Alta Eğitim Danışmanlık 5 günde İngilizce programının Türkiye’deki uygulayıcısıdır ve 2001 yılından buyana aynı işi yapmaktadır.

5 günde İngilizce programı sadece Türkiye’de değil birçok Avrupa ülkesinde uygulanmaktadır. 5 günde İngilizce programının çıkış noktası Bulgaristan olmuş oradan da tüm Avrupa’ya yayılmıştır. 5 günde İngilizce programının geliştirilme sebebi de bir hayli ilginçtir. 5 günde İngilizce programı Bulgar ajanlara İngilizceyi öğretebilmek amacıyla geliştirilmiştir. 5 günde İngilizce programı bu amaçla kullanıldığında başarılı olmuş peşinden de Avrupa’ya gelmiştir. 5 günde İngilizce programı Maximillian Üniversitesi tarafından onaylanmış klasik eğitim sistemi ile bir buçuk yılda öğrenilen İngilizcenin 5 günde İngilizce programı ile belertilen süre içerisinde öğrenilebileceğini açıklamıştır. 5 günde İngilizce programı bu açıklamanın ardından tüm Avrupa ülkeleri arısında büyük bir ilgiye maruz kalmıştır. 5 günde İngilizce programı 2001 yılında ise Türkiye’ye gelmiştir. 5 günde İngilizce programını Türkiye’ye getiren kuruluş da Alta Eğitim Danışmanlık’tır. Alta Eğitim Danışmanlık uzun süre dil kurslarına gitmesine rağmen dil öğrenemeyen insanların çokluğunu dikkate almış ve bu konuda bir eksiklik yaşandığı kanaatine varmıştır. Ardından da bu eksikliği giderme adına Avrupa’daki dil eğitim sürecini incelemeye almıştır. Alta Eğitim Danışmanlık Almanya’da 5 günde İngilizce programı ile tanışmış, daha sonra 5 günde İngilizce programını Türkiye’ye uyarlamıştır. 5 günde İngilizce programı 2001 yılında Türkiye’ye getirilmiş ve ilk 5 yıl sadece büyük şirket çalışanlarının üzerinde uygulanmıştır. 5 günde İngilizce programının ünü çok kısa zamanda yayılmış bireyler de 5 günde İngilizce programına katılabilmek için Alta Eğitim Danışmanlık’a başvurmuştur. 5 günde İngilizce programı klasik dil eğitiminin oldukça dışındadır. Tamamen özel metotlar uygulanmaktadır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply