İngilizce kursları İstanbul – 444 5 486 Alta Eğitim

İngilizce kursları İstanbul – 444 5 486 Alta Eğitim. İngilizce öğrenmek yıllar öncesinde zor ve uzun bir süreçti. Okul hayatı boyunca İngilizce öğrenmek için çabalayan insanlar bu isteklerini yerine getiremeyince dil kurslarına yönelmekteydi.  İngilizce öğrenmek için dil kurslarına devam eden insanların büyük kısmı da yine başarısız olmaktaydı. İngilizce öğrenmek her isteyenin başardığı bir iş değildi. İngilizce öğrenmek için klasik dil kurslarına devam edenler aynı sıkıntıları bugün de çekmekteler. Fakat İngilizce öğrenmek için 5 günde İngilizce programını tercih edenler İngilizceyi çok çabuk öğrenebilmektedir. 5 günde İngilizce programı 2001 yılından bu yana birçok insanın İngilizce öğrenmesini sağlamıştır.

5 günde İngilizce programı ile İngilizce öğrenmek çok daha kolay hale gelmiştir. 5 günde İngilizce programı sonunda kişilere farklı seviyelerde İngilizce öğrenmeleri de garanti edilmektedir. 5 günde İngilizce programı klasik bir eğitim çeşidi değildir. Eğer böyle olsaydı 5 günde İngilizce öğrenmek imkânsız bir hal alırdı. 5 günde İngilizce programı tamamen özel yöntem ve metotların kullanıldığı bir eğitim biçimidir. 5 günde İngilizce programına katılanların tamamı İngilizceyi öğrenmiştir. 5 günde İngilizce programı sadece Türkiye’de değil birçok Avrupa ülkesinde de uygulanmaktadır. 5 günde İngilizce programı Türkiye’ye gelene kadar İngilizce öğrenmek gerçekten çok bir süreçti.  İngilizce öğrenmek için aylarca belki de yıllarca kurslara devam etmek gerekiyordu. Bu sürenin sonunda İngilizce öğrenileceğinin de garantisi yoktu ki aynı sistemle eğitimine devam eden kurslarda yine İngilizce öğrenileceğinin garantisi yok. Uzun dil eğitimi bazı insanların yapılarına uymamaktadır. Bu tipteki insanlar yapılar gereği çok çabuk sıkılabilmektedir. Dil eğitimine büyük bir iştahla başlasalar da kısa zaman sonra sıkılabilmektedirler ki bu da dil kursunu terk etmeyi beraberinde getirmektedir.  O zamana kadar harcanan emek ve para da boşa gitmektedir. 5 günde İngilizce programı bu insanlar için de İngilizce öğrenmenin kapılarını açmıştır. Kişi çok çabuk bir sürede sıkılmadan 5 günde İngilizce programı ile İngilizce öğrenebilmektedir. 5 günde İngilizce programı her ne nedenle olursa olsun İngilizce öğrenemeyen insanların lisan sahibi olmasını sağlamıştır. Özellikle acil olarak İngilizce öğrenmesi gerekenler 5 günde İngilizce programı sayesinde bu tip sıkıntılarından kurtulmuşlardır.

‘İngilizce öğrenmek istiyorum’ cümlesi dil eğitimine başlamanın il adımıdır. İstemeden gerçekleştirilecek bir hamle başarıya ulaşmayacaktır. O nedenle dil eğitiminde ‘İngilizce öğrenmek istiyorum’ cümlesi önemli bir yer teşkil etmektedir. Fakat başarı için sadece ‘İngilizce öğrenmek istiyorum’ cümlesi yeterli değildir. ‘İngilizce öğrenmek istiyorum’ cümlesi dil öğrenimi için önemlidir ama tek başına da yeterli değildir. ‘İngilizce öğrenmek istiyorum’ cümlesini kuran bireyin hedeflerini belirlemesi ve kendisine uygun dil kurumunu bulması gerekir. Günümüzde artık insanlar kısa zamanda İngilizce öğrenmek istemektedir ki bunun uçun de en uygun kurum Alta Eğitim Danışmanlık’tır Alta Eğitim Danışmanlık 5 günde İngilizce programının uygulayıcısıdır.

5 günde İngilizce programı Türkiye’ye Alta Eğitim Danışmanlık tarafından Almanya’dan getirilmiştir. 5 günde İngilizce programının Türkiye’ye getirildiği yıl ise 2001’dir. 5 günde İngilizce programı Almanya’ya da Bulgaristan’dan gelmiştir, 5 günde İngilizce programı ilk olarak Bulgaristan’da 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir. 5 günde İngilizce programının geliştirilmesindeki amaç ise ajanlara İngilizce öğretmektir. 5 günde İngilizce programı geliştirildikten sonra ajanlar üzerinde uygulanmış ve büyük bir başarı sağlamıştır. 5 günde İngilizce programı demir perde aralanıncaya kadar sadece Bulgaristan sınırları içerisinde kalmış ve yine sadece bu ülkede devlet eliyle kullanılmıştır. Soğuk savaş döneminin sona erip demir perdenin aralanmaya başlamasıyla da 5 günde İngilizce programı Almanya’ya geçiş yapmıştır. Münih’te faaliyet gösteren Maximillian Üniversitesi programı incelemiş ve onay vermiştir. Üniversite 5 günde İngilizce programını kendisi de uygulamaya başlamıştır. UNESCO da programı inceleyerek destek verdiğini açıklamıştır. Bu iki önemli aşamanın ardından 5 günde İngilizce programının ünü büyük bir hızla yayılmıştır. Türkiye’deki dil eğitiminde yasaklanan aksaklıkların farkında olan Alta Eğitim Danışmanlık ise bu aksaklığı gidermek için Avrupa’daki dil eğitimini mercek altına almıştır. Almanya’da 5 günde İngilizce programı ile tanışan Alta Eğitim Danışmanlık, programı Türkiye’ye uyarlamış ve 2001 yılında ülkemizde uygulamaya başlamıştır. 5 günde İngilizce programı ilk yıllarda sadece büyük şirket çalışanlarına uygulanmıştır. Gelen talepler doğrultusunda 5 günde İngilizce programı daha sonra bireylere de uygulanmaya başlamıştır. 5 günde İngilizce programı 2001 yılından buyana diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük başarı sağlamıştır.

İngilizcenin iş dünyasında ağırlığını hissettirmesinin hemen ardından İş İngilizcesi kavramı doğmuştur. İş alanlarıyla ilgili İngilizce öğrenmek isteyenler İş İngilizcesi cümlesini telaffuz etmeye başlamışlardır. İş İngilizcesi öğrenmek isteyenler binin kısa sürede gerçekleşmesini arzulamaktadır. İş İngilizcesi adı altında dil kursları da özellikle İstanbul’da birbiri ardına açılmaya başlamıştır. İş İngilizcesi adı altında kurs düzenleyenler doğal olarak işadamlarını hedef almaktadır. Buna rağmen İş İngilizcesi öğrenmek isteyen iş adamlarının Türkiye’deki tercihi 5 günde İngilizce programı olmaktadır.  5 günde İngilizce programı sayesinde bir çok işadamı İngilizce öğrenmiştir.

5 günde İngilizce programı kısa vadeli İngilizce programlarının arasında en güvenilir olma özelliğini ilk günden buyana kadar korumuştur. 5 günde İngilizce programının güvenilirliği programa katılan bireylerce de tespit edilmiştir. 5 günde İngilizce programına katılacak bireyler ne için para ödediklerini bilmektedirler. 5 günde İngilizce programı öncesi bireye program sonucunda geleceği nokta Alta Eğitim Danışmanlık tarafından yazılı olarak verilmektedir. 5 günde İngilizce programı bu anlamda Türkiye’de bir ilktir. İnsanlar bir ürünü alırken ne için para verdiklerini ve o ürünün kendilerine ne ölçüde fayda sağlayacağını bilirler. Türkiye’deki dil kursları ne yazık ki insanların kursun ardından ne düzeyde İngilizce öğreneceğini belirtmez. İşin sonunda İngilizce öğrenilip öğrenilmeyeceği de belli değildir. Su nedenle insanlar neye ne kadar para ödediklerini bilmezler. İnsanların ne için para ödediklerini bilmek en doğal haklarıdır. Bırakın parayı bireyler İngilizce öğrenmek adına zamanlarını da harcamaktadır ve günümüzde artık zaman çok değerlidir. Bu zamanın sonunda ise ne olacağı belli değildir. İnsanlar bırakın ne kadar İngilizce öğreneceklerini İngilizce öğrenip öğrenemeyeceklerini dahi bilememektedir. Bu da bir anlamda karambol bir durumun oluşmasına neden olmaktadır. Fakat 5 günde İngilizce programına katılanlar bu tür karambollardan uzak durmaktadır. Çünkü programın sonunda hangi aşamaya gelineceği bilinmektedir. Bu da ödenen para ile alınan eğitim arasında bir mukayese yapılma fırsatını doğurmaktadır. Bu uygulama 5 günde İngilizce programına duyulan güvenin artmasına neden olmaktadır5 günde İngilizce programının referansları da Alta Eğitim Danışmanlık tarafından istenmeden verilmektedir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply