Beş günde İngilizce öğrenmek inandırıcı mı? (5 günde ingilizce quiz)

Beş günde İngilizce öğrenileceğini duyan birçok insan şaşkınlık geçirmektedir. Nedeni de yıllarca eğitim almalarına rağmen henüz İngilizce konuşamamalarıdır. Okul hayatı dâhil uzun yıllar boyunca lisan eğitimi alan insanların dili öğrenememeleri beş günde İngilizce programına da şüpheyle yaklaşmalarına neden olmaktadır. Eğer binlerce insan uzun zaman eğitim alıp İngilizceyi öğrenemiyorsa burada bir ya da birden fazla yanlışlık var demektir.

 

İnsanlar dil kurslarına devam ederken emek, zaman ve para harcamaktadırlar. Bunun da mutlak suretle bir karşılığı olmalıdır. Ancak çoğu zaman verilen eğitim bu unsurları karşılamamaktadır. Bu kadar çok insanın başarısız bir biçimde kurslardan ayrılmasının tamamen sistemle ilişkisi vardır. Uzun zaman eğitim alıp hedefe ulaşamayan sayısız insan varsa bu insanların hepsinin hatalı olması beklenemez. Sistemden kaynaklanan hatalar nedeniyle harcanan zaman, emek ve para boşuna gitmektedir. Tüm bu nedenlerle başarısızlığa uğrayan insanlarda beş günde İngilizce öğrenilmeyeceğine yönelik fikirler oluşmaktadır. Lisan kursunda hedef, öğretim kadrosu, seviye belirleme gibi faktörlerin doğru bur biçimde bir araya getirilmesi gerekir ki beş günde İngilizce programını Türkiye’de uygulayan Alta Eğitim Danışmanlık bunu başarmıştır. Beş günde İngilizce programı Almanya’nın Maximillian Üniversitesi’nden de onay almıştır. Hatta bu üniversitede de beş günde İngilizce programı uygulanmaktadır.

 

Bireylerin her hangi bir lisan kursuna katılmadan önce mutlak suretle yapması gerekenler vardır. Öncelikle kursun eğitim kadrosu çok iyi bir biçimde sorgulanmalıdır. Çünkü eğitmenlerin yeterlilik derecesinin olması gereklidir. Bunun dışında kursa daha önce katılmış kişilerle görüşülerek referans değerlendirmesi yapılmalıdır. Referanslarla görüşüldüğü takdirde kursa dair net bir değerlendirme yapma fırsatı da doğacaktır. Beş günde İngilizce programını uygulayan Alta Eğitim Danışmanlık eğitim kadrosuna ait olan bilgileri bireylere açtığı gibi daha önce programa katılan şahısların telefonlarını da vermektedir. Alta Eğitim tarafından geliştirilen bu uygulama birçok kursta mevcut değildir.

 

Sonuç olarak yıllarca İngilizce öğrenmek için adeta çırpınan insanlar bunda muvaffak olamayınca beş günde İngilizce öğrenileceği fikrine de oldukça uzak bakmaktadırlar. Ancak bu fikirde olanların fikirlerini değiştirmeler için beş günde İngilizce programını Türkiye’de uygulayan Alta Eğitim Danışmanlık ile görüşmeleri yeterli olacaktır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply