American english – 444 5 486 Alta Eğitim

American english  – 444 5 486 Alta Eğitim.Pratik İngilizce öğrenmek isteyen insan sayısı azımsanamayacak kadar fazladır. Pratik İngilizce ile kastedilen günlük hayatı idare edecek kadar İngilizce öğrenmektir. İngilizce sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok önemli bir yere gelmiştir. Bu da insanların hızlı bir biçimde İngilizce öğrenmek istemesine neden olmuştur. Pratik İngilizce öğrenmek isteyenler bu tip eğitim veren kurumlara yönelmiştir. Pratik İngilizce adı altında birçok kurs düzenlenmektedir ki bu da daha çok İstanbul’da yoğun olarak gözlemlenmektedir. Pratik İngilizce öğrenmek isteyen birçok insanın İstanbul’daki adresi de Alta Eğitim Danışmanlık olmaktadır. Alta Eğitim Danışmanlık 5 günde İngilizce programını Türkiye’ye getirerek 2001 yılında uygulamaya başlamıştır.

5 günde İngilizce programı Alta Eğitim Danışmanlık tarafından uygulanmaktadır. Program 2001 yılında Türkiye’ye getirilmiş ve dil eğitiminde çığır açmıştır. 5 günde İngilizce programı yapılamayanı yapmış ve sayısız insanın İngilizce öğrenmesini sağlamıştır. 5 günde İngilizce programı bir şeyi daha gerçekleştirmiş; dil öğretiminde zamanın değil, sistem ve öğretim kadrosunun önemli olduğunu ortaya koymuştur. Sistemi düzgün olmayan bir lisan kursu zamanı ne kadar uzun olursa olsun başarıyı sağlayamayacaktır. 5 günde İngilizce programı tamamen sağlam temeller üzerine kurulmuştur. 5 günde İngilizce programında sadece tik bir yöntem yoktur. Yöntemler bireyin özelliklerine göre oluşturulur ve uygulamaya konur. Uygulamayı da tamamı pedagojik enformasyona sahip eğitimciler gerçekleştirmektedir. Dil öğreniminde eğitmenlerin yeri büyüktür. Yeterliliği olmayan insanların lisan öğretmesini beklemek yanlış olacaktır. Bu nedenle dil kurslarına devam etme kararı alan bireyler, kurs yönetimlerinden eğitmelerin yeterlilik belgelerini istemelidir. Sırf ana dili İngilizce diye birçok insan yurtiçindeki kurslarda eğitmen olarak görevlendirilmektedir. Ancak öğretmek, hele de lisan öğretmek ciddi bir iştir ve yeterlilik şarttır. Öğretmesini bilmeyen insanlardan İngilizce öğrenmeye çalışmak boşuna kürek çekmek gibidir. 5 günde İngilizce programının uygulayıcısı olan Alta Eğitim Danışmanlık, eğitmenlerin tüm bilgilerini 5 günde İngilizce programına katılma isteyenlerle paylaşmaktadır. 5 günde İngilizce programı bu anlamda bireyler üzerinde ciddi bir güven sağlamıştır. 5 günde İngilizce programı bu yönüyle de Türkiye’de tektir. Diğer kurumlarda eğitmenlerin yeterlilik belgesi kursiyerlere gösterilmemektedir.

Günümüzde her yaş kesiminden insen İngilizce öğrenmek için çaba harcamaktadır ki bu da yetişkinlere İngilizce söyleminin doğmasına neden olmuştur. Yetişkinlere İngilizce adı altında kurslar da düzenlenmektedir. Yetişkinlere İngilizce kurslarına daha çok iş dünyasının mensupları ilgi göstermektedir. Yetişkinlere İngilizce kursları daha çok iş dünyasının yoğun bir biçimde yer aldığı İstanbul’da düzenlenmektedir. Alta Eğitim Danışmalık tarafından Türkiye’ye getirilerek uygulanmaya başlayan 5 günde İngilizce programına iş adamları yoğun ilgi duymaktadır ve sayısız işadamı bugüne kadar bu kurslardan yararlanmıştır.

5 günde İngilizce programı sadece Türkiye’de değil, birçok Avrupa ülkesinde uygulamaktadır. Kısa zamanda İngilizce öğrenmek isteyen insan sayısı tüm dünya üzerinde artmıştır. Bu iş için özellikle de Avrupa’da 5 günde İngilizce programı tercih edilmektedir. 5 günde İngilizce programı ile dil öğrenimi bir eziyet olmaktan çıkmıştır. Dil öğrenmek isteyen ve klasik eğitim veren kursları tercih edenler bu işi için önemli bir zaman ayırmaktadır. Okul ya da iş çıkışları veya hafta sonları bu kurslarda geçirilmektedir ve bu süreç yalar ya da yıllarca devam etmektedir. İnsanlar kendilerine zaman ayıramamakta iş ya da oku hayatının yorgunluğunu atamamaktadır. İngilizce öğrenmek için bu denli zahmete katlanılmakta belki de eziyet çekilmekte ancak sonuçta istenilen gibi olmamaktadır. Klasik eğitim kurslarına devam edip lisan öğrenemeden bu kurslardan ayrılan yüzlerce, binlerce insan vardır. 5 günde İngilizce programı ile ise İngilizce öğrenmek için sadece belirtilen süreyi ayırmanız yeterli olacaktır. 5 günde İngilizce programında değişik seviyelerde İngilizce öğrenmenin garantisi verilmektedir. 5 günde İngilizce programında İngilizcenin gramer yapısı tamamen öğretilmektedir. Bunun yanında gürlük 150 İngilizce kelime öğrenilmektedir. 5 günde İngilizce programının ardından da öğretilen metotlarla kelime öğrenimi devam etmektedir. Hiç İngilizce bilmeyen bir insan bu sürenin sonunda İngilizce konuşabilmektedir. 5 günde İngilizce programının bu denli tutulmasının ve tavsiye edilmesinin sebepleri arasında tüm bunlar da yer almaktadır. 5 günde İngilizce programı sayesinde bugüne kadar sayısız insan İngilizce sorununu tamamen çözmüştür. 5 günde İngilizce programına katılmanın tek şartı belirli bir yaşın üzerinde olmaktır. Bu nedenle yetişkinlere İngilizce olarak da anılmaktadır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply