5 (Beş) günde İngilizce programı ve programın Türkiye’de geçmişi

Beş günde İngilizce programı ile 5 günde İngilizce öğrenileceğini işiten bazı kişiler bu duruma inanmayarak beş günde İngilizce öğrenmenin mümkün olmadığını kendilerinden gayet emin bir biçimde dile getirmektedirler. Bir kısmı ise bununda ötesine geçerek beş günde İngilizce fikrine tepki göstermektedirler.

Ancak genel itibari ile bakıldığında tepki verilmesi icap eden beş günde İngilizce öğrenilebileceği düşüncesi değil, uzun süren eğitimlerin ardından İngilizcenin öğrenilememesidir. Onca zaman dil kursuna devam edip zamanını, emeğini ve parasını harcayan binlerce insan İngilizce öğrenememiştir. Burada suç lisan kurslarına devam etmelerine rağmen İngilizce öğrenemeyen bireylerde midir yoksa bu kurslarda uygulanan sistemde midir? Hemen hepimizin çevresinde İngilizce kursuna devam etmesine rağmen dil öğrenemeyen insanlar vardır. Hatta kişiler kendileri kursa davam etmelerine rağmen dil öğrenememiş olabilirler. Beş günde İngilizce programında dil öğrenimi adına doğrular Alta Eğitim tarafından bir araya getirilmektedir. Doğrular bir araya gelince de beş günde İngilizce öğrenimi gerçekleşmektedir. Beş günde İngilizce programı 2001 yılından itibaren Türkiye’de uygulanmaktadır ve birçok insan o zamandan bu güne İngilizce öğrenmiştir.

 

Beş günde İngilizce programı Türkiye’de il kez büyük şirket çalışanlarına uygulanmıştır. Beş günde İngilizce programı şirket personelleri üzerinde başarılı olunca çok çabuk dikkat çekmiş ve bireylerden de programa katılma konusunda istekler ardı ardına gelmeye başlamıştır. Bunun üzerine Alta Eğitim Danışmanlık da beş günde İngilizce programını bireyler üzerinde de uygulamaya başlamıştır. Alta Eğitim Danışmanlık hedef kitlesinde öğrenciler olmadığı için beş günde İngilizce programını belirli bir yaş gurubunun üzerindeki insanlar üzerinde uygulamaktadır. 2001 yıldan buyana uygulanan beş günde İngilizce programından birçok tanınmış isim de faydalanmıştır. Beş Günde İngilizce programı başlamadan önce bireyin dil bilgisini ölçen testlerin yanında kişilik özellikleri ile ilgili testler de yapılmaktadır. Sosyal olan bir insanla az sosyal olan insanın İngilizce öğrenmese farkı olacaktır ve farklı metotlar gerekecektir. Bu nedenle birbirinden farklı testlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Eğitim de bu testlerin eşiğinde farklı bir biçimde geliştirilmelidir. Bu testleri gerçekleştiren kurum Türkiye’de sadece Alta Eğitim’dir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply